Condicions d’inscripció al Club

 • Quota anual de sòcia: 25,00 €/any
 • La pertinença al club es formalitza amb la presentació d’aquesta butlleta degudament complimentada més el pagament de la quota anual d’inscripció.
 • Cal haver llegit i acceptat les condicions que s’exposen en aquest document.
 • El pagament de la quota no inclou assegurança d’accidents ni de responsabilitat civil, essent responsabilitat de la
  sòcia la cobertura dels riscos derivats de la pràctica de l’activitat esportiva. Per això, el Club recomana l’obtenció de la Llicència Federativa, pel que facilitarà a les sòcies els tràmits necessaris per a la seva obtenció.
 • La finalitat de l’entitat és ajudar, dinamitzar, visualitzar, potenciar i promoure totes les activitats esportives del Club, destinades majoritàriament a un sector femení, sense excloure mai als homes, per tal d’ajudar a iniciar-se a
  l’esport, o a incrementar la millora adquirida, tenint un recolzament als dubtes que puguin tenir,
  acompanyament per no practicar-ne sola, realitzar activitats formatives, així com la creació de noves activitats i
  promocions per a les sòcies.
 • Totes les persones sòcies es podran beneficiar dels descomptes i promocions per les realitzacions de les
  activitats i beneficiar-se del preu especial de promoció de l’equipament esportiu del Club.
 • Tots els menors d’edat han de venir acompanyats d’un responsable major d’edat.
 • Recordar a la usuària ciclista que en tot moment s’ha de complir la normativa vigent amb matèria de Trànsit i
  Seguretat Vial de les vies públiques utilitzades en les activitats. Les ciclistes participen sota la seva
  responsabilitat.
 • Contribuir a la bona imatge del club o dels seus patrocinadors o col·laboradors